Passief beleggen

Wat is nou eigenlijk passief beleggen en waar moet u op letten als u dit wilt doen?

De laatste 10 jaar heeft passief beleggen sterk aan populariteit gewonnen. Gemak en lage kosten met een redelijke opbrengst is steeds aantrekkelijker voor beleggers. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft jarenlang geroepen dat passief beleggen veel beter is voor u dan actief beleggen. Ze nemen de laatste tijd een wat neutraler houding in.

Verschil tussen actief en passief beleggen

De traditionele vorm van beleggen is actief beleggen. Als u gaat beleggen wilt u meer winst maken dan uw buurman. U gaat, al dan niet tezamen met uw beleggingsadviseur, op zoek naar aandelen van bedrijven met potentie. Tegen een lage prijs kopen en dan vervolgens voor meer verkopen, dat is het doel. Vaak kiezen mensen voor bedrijven die ze kennen. Zoals Unilever, Koninklijke Olie of ING. Dat heet home bias, de neiging van beleggers om een (te groot) deel van hun geld te investeren in lokale bedrijven of fondsen. Daarnaast bereiken mensen vaak niet voldoende spreiding over beleggingscategorieën (aandelen, obligaties, alternatieven en spaargeld). Van belang is dat een goede risico inventarisatie wordt gemaakt. Hoeveel risico kunt en wilt u lopen? Daarnaast is spreiding over landen erg belangrijk voor uw uiteindelijke rendement. Dit blijkt allemaal veel belangrijker dan de keuze in welk aandeel of obligatie u belegt.

Voor vooral kleinere portefeuilles is het lastig om een spreiding over landen en beleggingscategorieën te bereiken. Bovendien interesseert het heel veel beleggers niet waarin ze beleggen. Passief beleggen kan dan een goede oplossing zijn. Uw beleggingen volgen gewoon een bepaalde index zoals de AEX of de S&P 500 in plaats van te proberen die te verslaan. Deze manier van beleggen heet ook wel indexbeleggen. En beleggingsfondsen die de index volgen heten indexfondsen, of indextrackers. ETF’s (Exchange Traded Funds) vervullen een soortgelijke functie. ETF’s staan aan de beurs genoteerd en kunnen meestal op elk gewenst moment worden verhandeld. Sommige indexfondsen kunnen maar eenmaal per week of maand worden verhandeld.

Voordeel van passief beleggen

Een belangrijk voordeel van passief beleggen is het lage kostenniveau. Bij actief beleggen moet je kosten maken om in en uit te stappen. Bovendien heb je een beheerder van een fonds en/of een beleggingsadviseur nodig om keuzes te maken. Bij beleggingsfondsen die actief beleggen, werken veel meer mensen (fondsbeheerders, analisten) en zijn de kosten meestal hoger.

Bij passief beleggen volgt u een index en hebt u geen fondsbeheerder nodig. Een ander voordeel van passief beleggen is dat u precies weet waar u in belegt. Als u een indexfonds hebt dat de AEX volgt, weet u precies welke aandelen er voor welk percentage in zitten. Bovendien zal het rendement van passief beleggen relatief dicht bij het rendement van de index liggen.

Waar moet u op letten

U moet wel goed opletten als u ervoor kiest om passief te beleggen. Er zijn namelijk twee soorten producten in de markt. De bedoeling is dat u belegt in een index. Dus dat de aandelen of obligaties ook daadwerkelijk worden gekocht, met uw inleg, een zogenaamde fysieke tracker. Er zijn echter ook fondsen die beleggen in derivaten, synthetische trackers. Dit zijn financiële contracten, waarvan de waarde wordt afgeleid uit de onderliggende aandelen of obligaties. Deze indexfondsen kopen dus geen aandelen of obligaties, zij repliceren slechts een bepaalde index. Het vermogen wordt naar een zakenbank overgeboekt. De zakenbank garandeert dat zij het rendement van de index uitbetaalt. Het risico voor u als belegger in de synthetische tracker is dat de zakenbank zijn verplichtingen niet kan nakomen. Kan best tricky zijn is gedurende de kredietcrisis gebleken.

Bij de fysieke trackers komt het ook nog wel eens voor dat de aandelen of obligaties worden uitgeleend. Hier brengt het fonds de kosten weer wat mee omlaag. Maar krijgt het fonds de stukken ook terug als de partij waaraan ze ze zijn uitgeleend bijvoorbeeld failliet gaat? Daarnaast zijn er trackers die extra vreemd vermogen aantrekken om te proberen het rendement te verbeteren en trackers die van de index afwijken om te proberen het rendement te verbeteren (smart bèta). Dit laatste gaat weer richting actief beleggen.

Last but not least. U zult nog wel een verdeling moeten maken over de verschillende vermogenscategorieën. Deze verdeling vormt het beleggingsprofiel en bepaalt voor meer dan 80% het uiteindelijke resultaat. Bij voorkeur doet u dit samen met een onafhankelijk adviseur en herhaalt u dit periodiek. Uw situatie en uw beleggingshorizon wijzigen immers ook in de loop van de tijd. Is het toch niet helemaal passief dat beleggen!

Begrijp wat u koopt

Welk type tracker u ook koopt, ons advies is: begrijp wat u koopt. Laat u grondig voorlichten door uw adviseur en bij twijfel: niet inhalen.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u dit aanvragen via onderstaande contactknop of bellen met uw contactpersoon binnen CapitalCare Company.

Neem contact op