Help, mijn lijfrente komt vrij!

Veel mensen hebben in het verleden een koopsom gestort voor een lijfrente of maandelijks geld ingelegd voor een lijfrentepolis. En dan, jaren later, staat daar als het goed is een pot met geld en wat dan? Kun je die pot in één keer laten uitkeren? Hoeveel belasting moet erover worden betaald? Wat kun je er precies mee?

In één keer uitkeren?

Dat zou in sommige gevallen heel aardig zijn, maar dat is niet altijd handig. Lijfrentepolissen zijn bedoeld om een aanvullend inkomen te genereren bovenop AOW en pensioen. De wetgever heeft daarom een aantal spelregels gesteld die het opnemen in één keer ontmoedigen. Wil je toch in één keer opnemen, dan loop je tegen een boete van 20% aan, bovenop de inkomstenbelasting die je betaalt over de uitkering. Niet handig dus.

Heb je echter een heel oude lijfrenteverzekering (van vóór 1 januari 1992) en je hebt in de tussentijd niets aan de verzekering veranderd, dan zou opname ineens wel mogelijk zijn. Je kunt ook kiezen aan wie je de uitkering(en) laat toekomen. Dat hoef je in dat geval dus niet zelf te zijn. Dan kan het ook naar kinderen gaan bijvoorbeeld. De verzorgingsgedachte staat voorop, maar hoeveel belasting er wordt geheven over de uitkering speelt dan ook een rol. Laat je hierover goed informeren, want zo’n oude polis kan heel voordelig zijn. In veruit de meeste gevallen betekent het echter: uitkeren over een groot aantal jaren.

Binnenkort is het waarschijnlijk wel mogelijk om tot maximaal 10% van je lijfrentekapitaal een bedrag ineens op te nemen op pensioendatum. Dit is afgesproken in het pensioenakkoord. De beoogde inwerkingtredingsdatum was 1 januari 2023, maar is uitgesteld. Over dit bedrag betaal je uiteraard wel gewoon belasting, maar je kunt er mee doen en laten wat je wilt.

Belasting

Over een lijfrente-uitkering ben je in principe altijd inkomstenbelasting verschuldigd. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn heel specifiek. Mocht je ooit de woorden ‘saldolijfrente’ of ‘hybride lijfrente’ zijn tegengekomen, stap dan meteen naar je financieel adviseur.

In de meeste gevallen is er dus sprake van belastingheffing over de uitkering. En dat inkomen wordt belast in box 1. De essentie daarvan is dat inkomen, zoals salaris, winst uit onderneming, AOW, pensioen van de werkgever plus de uitkering van de lijfrente allemaal bij elkaar worden opgeteld. Hierover ben je inkomstenbelasting verschuldigd, tegen een maximaal tarief van 49,5%.

Nu heb je ooit een koopsom gestort of maandelijks premie betaald en deze inleg als het goed afgetrokken van je inkomen. Het is dan ook meer dan logisch dat de fiscus nu belasting gaat heffen over de uitkering. Heb je afgetrokken tegen het hoogste tarief (vroeger 60% of 52%) en wordt de uitkering belast tegen een lager tarief, dan heb je winst gemaakt. Laat je financieel adviseur uitrekenen hoe je fiscaal hiermee het beste omspringt.

En dan de hoogte van de uitkering

Als je weet wat je met je uitkerende polis kunt doen en hoe je fiscaal het slimste de uitkeringen verdeelt, is het tijd voor de beleggingskeuze. Wil je een vaste uitkering over de hele looptijd, gekoppeld aan de rentestand, of wil je liever kans op een hogere uitkering, gekoppeld aan een mandje met beleggingen en accepteer je tussentijdse waardeschommelingen? In een tijd van lage rente en een inflatie die oploopt, is het verstandig om beide modellen naast elkaar te zetten en een doordachte afweging te maken. Wij helpen je hier graag mee.