Afkopen van alimentatie en pensioenverevening

Alimentatieplicht

Een belastingplichtige kan zijn alimentatieverplichting afkopen door met de afkoopsom een direct ingaande lijfrente aan te kopen voor zijn voormalige echtgenoot. De premie voor deze lijfrente behoort onder voorwaarden tot de uitgaven voor een onderhoudsverplichting die fiscaal aftrekbaar zijn als persoonsgebonden aftrek. Een van de voorwaarden is dat de belastingplichtige de lijfrentepremie aan een professionele verzekeringsmaatschappij betaalt.

Deze fiscale faciliteit geldt nu ook als de lijfrente via een lijfrenterekening of -beleggingsrecht wordt uitgevoerd. Hiervoor is een goedkeuring in een ministerieel besluit opgenomen die later wordt geïmplementeerd in wetgeving. Wanneer het parlement niet akkoord gaat met deze wetswijziging, komt de goedkeuring te vervallen, onder eerbiediging van de tussentijds afgesloten contracten.

Pensioenverevening

Een belastingplichtige kan ook een lijfrentepremie storten voor de verrekening van pensioenrechten bij echtscheiding. De premie voor deze lijfrente (die overigens niet direct ingaand hoeft te zijn) behoort dan eveneens onder voorwaarden tot de uitgaven voor een onderhoudsverplichting die fiscaal aftrekbaar zijn als een persoonsgebonden aftrek.

Gelijk aan de goedkeuring voor een alimentatielijfrente in de vorm van een lijfrenterekening of -beleggingsrecht, is in het besluit ook een goedkeuring opgenomen voor het verrekenen van pensioenrechten na echtscheiding. Deze fiscale faciliteit geldt dus nu ook als de lijfrente via een lijfrenterekening of -beleggingsrecht wordt uitgevoerd. Ook hiervoor is een goedkeuring in het besluit opgenomen die later wordt geïmplementeerd in wetgeving. Wanneer het parlement niet akkoord gaat met deze wetswijziging komt de goedkeuring te vervallen, onder eerbiediging van de tussentijds afgesloten contracten.

Interessante aftrekmogelijkheden, vooral voor dga’s

Afstorten van de afkoopsommen in een lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht biedt voordelen voor zowel de betaler als de ontvanger. Voor de betaler zijn de afkoopsommen fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Deze aftrek komt in eerste instantie in mindering op het box 1 inkomen en kan verdeeld worden over de fiscale partners. Is de afkoopsom dermate hoog dat niet het gehele bedrag verrekend kan worden in box 1, dan mag het restant in mindering worden gebracht op het inkomen uit sparen en beleggen (box 3) en daarna eventueel nog op het inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Dit laatste is natuurlijk enigszins te plannen door een dividenduitkering te verrichten. Blijft er dan nog aftrek over, dan is dit door te schuiven naar volgende jaren. Met voorgaande jaren kan niet direct verrekend worden, maar wel eventueel via de middelingsregeling. Voor de ontvangers gelden de volgende voordelen:

De alimentatiegerechtigde is minder afhankelijk

  • Je bent niet langer afhankelijk van je ex-partner en zijn of haar toekomstige draagkracht om de alimentatie te blijven betalen;
  • Je bent niet langer afhankelijk van bepaalde alimentatietermijnen, maar kunt de termijn van uitkeren afstemmen op je persoonlijke financiële situatie (de termijnen moeten wel direct ingaan);
  • Overlijd je eerder dan je ex-partner, dan houdt normaal gesproken de alimentatieplicht op; na omzetting in een lijfrenterekening gaat het restant niet terug naar je ex-partner, maar valt in je eigen nalatenschap;
  • Zouden deze rechten zijn ondergebracht in een verzekering (i.p.v. op een lijfrenterekening), dan zouden zij vervallen bij jouw overlijden;
  • Je kunt zelf de regie voeren over het beleggingsbeleid en je laten adviseren door je eigen vertrouwde beleggingsadviseur of vermogensbeheerder (mits deze natuurlijk over de juiste papieren beschikt en ook lijfrenterekeningen aanbiedt).

De pensioenvereveningsgerechtigde heeft meer beleggingsmogelijkheden

  • Je bent niet langer afhankelijk van je ex-partner en de kwaliteit van zijn of haar pensioenregeling;
  • Je hevelt 2e pijler pensioenrechten over naar de 3e pijler, die meer flexibiliteit biedt in uitkeringsvormen;
  • Overlijd je eerder dan je ex-partner, dan vloeien de pensioenrechten niet terug naar je ex-partner, maar vallen in je eigen nalatenschap;
  • Je kunt zelf de regie voeren over het beleggingsbeleid en je laten adviseren door je eigen vertrouwde beleggingsadviseur of vermogensbeheerder (mits deze natuurlijk over de juiste papieren beschikt en ook lijfrenterekeningen aanbiedt).

Als ervaren adviseur op het raakvlak van pensioen- en beleggingsproblematiek helpen wij u graag verder. Of het nu ter oriëntatie is, of bij het openen en inrichten van een lijfrentebeleggingsrekening, wij zijn u graag van dienst.