Beleggen in infrastructuur

Wat het eerst opkomt bij de gedachte aan infrastructuur zijn tolwegen, energiebedrijven en telecom-infrastructuur. Met name in die laatste categorie is de laatste jaren veel geïnvesteerd, vooral in glasvezel en datacentra. Belangrijkste oorzaak hiervan is de enorme groei in de vraag naar clouddiensten, mobiel datagebruik en gaming-snelheid. De komende jaren komen daar investeringen in 5G bij, noodzakelijk om het internet-of-things te realiseren en niet te vergeten investeringen in duurzame infrastructuur om de energietransitie te bewerkstelligen.

Traditionele investeerders in deze categorie waren overheden en institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Tegenwoordig verschijnen er steeds meer private investeerders ten tonele en daardoor ook beleggingsproducten in infrastructuur. Er zijn zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde producten, net zoals met vastgoed. Infrastructuur is  verwant aan vastgoed wat beleggingskenmerken betreft. Beide categorieën zijn faciliterend aan industrie en dienstverlening en bij beide wordt een belangrijk deel van het rendement afgeleid van de cash flow. Een belangrijk verschil is dat investeringen in vastgoed kleinere bedragen vergen dan die in infrastructuur. Vooral daarom was de infrastructuur een wat geslotener bolwerk, zeker wanneer het niet-beursgenoteerde beleggingen betreft.

Wat is er nu zo aantrekkelijk aan investeren in infrastructuur en waarin verschilt het van investeren in ‘gewone’ bedrijven? Een korte SWOT-analyse:

Strenghts

  • Gaat veelal om noodzakelijke ‘levensbehoeften’
  • Er zijn flinke toetredingsbarrières door de hoge aanvangsinvesteringen
  • Het geeft een voorspelbare cash flow
  • En die cash flow is ook nog eens inflatiebestendig

Weaknesses

  • Langzame groeicurves door hoge benodigde investeringen (kapitaalintensief)
  • Extra groei komt door schaarste, wat kan leiden tot toetreding van concurrenten

Opportunities

  • Oplopende vraag naar dergelijke investeringen door lage rendementen op veilige obligaties en spaarsaldi
  • Door de technologische ontwikkeling en de snel toenemende vraag naar duurzame energie is er een groeiende vraag naar ondersteunende infrastructuur

Threats

  • Er vinden veel transities plaats op dit moment en bijgevolg zijn er veel disruptieve ontwikkelingen; je moet dus goed uitkijken waar in geïnvesteerd wordt. Een viaduct zonder aansluitingen of een energiecentrale zonder afnemers zijn ‘stranded assets’ oftewel ‘dood geld’.

Infrastructuur is nooit een alternatief voor veilige obligaties, net zoals vastgoed dat niet is. Het kan echter wel onderdeel uitmaken van een gespreide portefeuille met de nadruk op contant rendement, naast hoog-dividend aandelen, microkrediet en hypotheekobligaties. De volatiliteit[1] is aanmerkelijk hoger dan bij obligaties en vergelijkbaar met hoog-dividend aandelen (ca. 9% versus ca. 3% voor een mandje met veilige Europese bedrijfsobligaties). Dit is aanzienlijk minder bij niet-beursgenoteerde infrastructuur, maar daar is de liquiditeit weer een beperkende factor.

Op aanvraag is ook een whitepaper over infrastructuur beschikbaar.

[1] Volatiliteit is de mate van bewegelijkheid van de koers van het aandeel. De volatiliteit wordt gebruikt om het risico van een belegging in te schatten. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger de koersschommelingen van een aandeel.